AAU logo

AAU Alumni

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Portrætterede alumner fra Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Alumnerne er fra uddannelser, der hører under Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Der er portrætter af alle typer alumner: fremtrædende, dimittender, ph.d.er og alle de andre.

Du kan lave dit eget portræt her.

Hvis du ønsker at se portrætterne opdelt efter kategori, kan du gøre det her. Her er portrætterne dog ikke fakultetsopdelt.