AAU logo

AAU Alumni

Kristian Skjødt – Direktør på Feriecenter Slettestrand A/S

Kristian Skjødt – Direktør på Feriecenter Slettestrand A/S

Som helt ung troede Kristian Skjødt egentlig, at han skulle være ingeniør med et twist af ledelse i porteføljen, men han ombestemte sig i studietiden og skiftede til Global Forretningsudvikling. Det skulle vise sig, at være det helt rigtige. Kristian har i en årrække arbejdet som projektleder hos bl.a. B&O, LEGO og Grundfos, inden tiden var inde til generationsskifte i det familiedrevne Feriecenter Slettestrand A/S, hvor han nu er administrerende direktør.

Hvordan jeg har gjort brug af min uddannelse og AAU-kompetencer

Jeg kan tydeligt huske, at jeg, da jeg startede, fik at vide, at ”I kommer maksimalt til at bruge 5 %, af det I lærer, i jeres videre arbejdsliv”. Jeg har faktisk haft det nærmest omvendt. Jeg har virkelig brugt meget af det, jeg har lært. Noget mere i dybden end andet, men for mig har en bred uddannelse givet mening – både personligt og ift. hvad jeg har beskæftiget mig med. Jeg har arbejdet rigtig meget med ledelse, operation management, økonomistyring, lean, supply chain management, markedsføring, produktudvikling, forandringsledelse, projektledelse og alskens forskellige tekniske områder. 

Og så er der de generelle kompetencer, en universitetsuddannelse er med til at give: Samarbejde med andre, opsøge ny viden, analysere, anvende teori i praksis – og tilpasse den efter behov, arbejde struktureret og præsentere viden og resultater både skriftligt og især mundtligt. Det går jo på tværs af vel nærmest alle uddannelsesretninger på AAU.

 

Det jeg bedst husker fra min studietid

Jeg husker det i høj grad som en tid, hvor jeg blev mere defineret som voksent individ: Jeg flyttede hjemmefra, fik kærester og alt det der. Jeg husker en hel masse frihed og nogle geniale lange sommerferier. Jeg husker også alle de mange lange aftener og til tider nætter, når deadline for aflevering af semesterprojektet nærmede sig. Det var en fed og god tid både undervejs, men også når jeg tænker tilbage.

 

Hvorfor valgte du i sin tid at læse på Aalborg Universitet?

Jeg oplevede igennem en række besøg Aalborg som værende en meget vedkommende by med en masse gode mennesker. Og det, sammen med den stærke kobling imellem teori og praksis, projektarbejde i virksomheder og et stærkt sammenhold blandt de studerende, lokkede mig til.

 

Hvorfor valgte du den uddannelse, du gjorde, og ville du have valgt anderledes i dag? 

Jeg har nok altid vidst, at jeg ville være ingeniør – også dengang jeg var mindre og ikke rigtig vidste, hvad en ingeniør var. En opvækst med udeleg, huler, beskidte bukser og med LEGO og Discovery Channel, så var der et eller andet, der trak ved det tekniske. Men som jeg blev ældre, blev jeg også mere interesseret i mennesker, organisering og ledelse.

Så jeg startede faktisk med at læse elektronikingeniør med den tanke, at der skulle kobles en HD på efterfølgende. Men da jeg var halvvejs igennem 3. semester, måtte jeg konstatere, at det blev for regnetungt, og at motivationen ikke var der. Jeg blev derfor indskrevet på Global Forretningsudvikling med start på 2. semester til foråret, så fandt jeg, hvad jeg havde af spareskillinger, pakkede rygsækken og tog 4 måneder til New Zealand og Australien. Og ingen af delene har jeg fortrudt. Jeg er glad for alt det, jeg lærte, og de mennesker jeg lærte at kende på min tid på Elektronik. Men det var fantastisk at komme lidt væk, og Global Forretningsudvikling har været den helt rette uddannelse for mig.

 

Mit hidtidige karriereforløb

Jeg startede ud som selvstændig lean konsulent, imens jeg læste. Det gik moderat, erfaring fik jeg i alt fald. Da jeg var færdig med en bachelor i 2007, havde jeg det mål, at jeg ville finde mig et job med indhold, udfordringer, muligheder og løn svarende til, hvis jeg havde haft en kandidatgrad. Det var jo i tiden før finanskrisen med stor ingeniørmangel, så det lykkedes til fulde, da jeg kom ind i det rimeligt unge konsulenthus kaastrup|andersen A/S i Silkeborg som den fjerde medarbejder. Det var en virksomhed, der stadig famlede med, hvad der skulle være spidskompetencen, og hvordan det skulle gøres, men der var gode folk bag, og det var skideskægt.

Jeg kom meget hurtigt ud som projektleder og fik en masse ansvar fra starten, og i takt med at vi fik virksomheden udviklet, fik vi større kunder og større projekter.

Jeg startede på B&O med et klassisk produktionsprojekt, hvor jeg skulle flytte et produktionsafsnit fra en fabrik til en anden. Et projekt hvor jeg både var projektleder og primær ressource undervejs. Jeg nåede at have et par gode projekter i 1½ år i Struer, inden jeg kom til LEGO, der netop var begyndt at vækste helt vildt. Her havde jeg et par udfordrende år, hvor jeg aldrig rigtig faldt til, men jeg lærte vildt meget om projektledelse og om mig selv.

Dernæst kom jeg til Grundfos, en virksomhed jeg altid havde tænkt på som konservativ, topstyret, traditionel osv., men det viste sig jo – som det så tit gør – at det var lige modsat: Kreativt, frit og energisk – et fantastisk sted for mig. Her stod jeg i spidsen for nogle rigtig store projekter, der lå op ad lanceringen af nye produkter, kritiske produkter, hvor jeg arbejdede meget internationalt med en masse leverandører over hele verden, kritiske tidsplaner, rejsedage og en kæmpe stak interessenter.

Det blev til tre geniale år, hvor jeg som projektleder ”faldt på plads” og kom dertil, hvor jeg ikke længere selv var en ressource, og hvor dagen gik med det, jeg synes var sjovest: Ledelse af tidskritiske projekter med rimelig mange udfordringer. Herefter kom jeg til at arbejde med projektledelse inden for it og it-infrastruktur, healthcare og forandringsledelse, og jeg fik prøvet nye discipliner af. Jeg kom omkring en del forskellige store og mellemstore organisationer, samtidig med at jeg blev stærkere i rollen som mentor for nye kollegaer og i den interne forretningsudvikling.

Det blev knap 9 fuldstændig fantastiske, udfordrende, lærerige, udviklende og hårde år ved kaastrup|andersen, hvor jeg endte som seniorprojektleder med ret meget hår på brystet og med mod på at prøve alting af.

Så skulle det være: Linjeledelse og gerne så højt oppe som muligt. Det passede med, at min svigerfar nærmede sig tilbagetrækningstiden, så efter en ret lang indflyvning faldt det i hak, at jeg skulle tage over som direktør for Feriecenter Slettestrand A/S. Et familieejet og -drevet feriested med fokus på hjertevarme og rummelighed, med alt fra svært handicappede gæster til verdenseliten inden for mountainbike, kursus og konferencegæster og helt almindelige familier. Et familiested hvor 11 familiemedlemmer arbejder og mange af dem i lederroller, og med svigerfar og -mor på ”nakken” som henholdsvis bestyrelsesformand og driftschef, og en masse gode organisatoriske og forandringsledelsesudfordringer i en helt anden branche end jeg kender, sammenholdt i et rullende generationsskifte.

 

En typisk arbejdsdag for mig

Indledningsvis vil jeg sige, at jeg har ganske få typiske arbejdsdage: Med 75 medarbejdere, skiftende belægning og en hel masse skiftende og tilbagevende gæster går der meget tid med at holde mig opdateret. Der er altid et eller andet, som trykker en, enten på jobbet eller derhjemme. Så spænder mine ansvarsområder bredt: Jeg er ansvarlig for den strategiske udvikling og planlægning, meget af produkt/serviceudviklingen, jeg har økonomi, it, indkøb, bygninger (dem har vi mange af), teknik, sælgere, rekruttering, forsikringer, vedligehold og renoveringer, projektplanlægning, repræsentation til alskens forskellige arrangementer og konferencer og alt muligt andet. Engang imellem er jeg tager imod en gruppe gæster, passer telefonen, serverer en kop kaffe eller tager en guidet tur på MTB. Så min hverdag er meget adspredt og kan spænde fra meget kortsigtet planlægning til den meget lange, og alt fra et meget lavpraktisk operationelt niveau til at tænke 10 år frem. En del af min hverdag er også driftsrelateret, fx økonomi, indkøb m.m., ligesom i øvrigt det at få planlagt eksempelvis vedligehold. Jeg har 9-10 teamledere, der står for meget, men vi har tæt sparring og deler opgaverne imellem os.

Jeg er heldig, for det meste af min arbejdstid er inden for rimeligt normale tidsrammer, så jeg kan være hjemme med mine børn om eftermiddagen og i mange weekender. Så er jeg heldig, at jeg har en megadygtig web- og marketingsansvarlig (som også er min kæreste), der hjælper meget med forretningsudviklingen og er verdens bedste bogholder. Hun gør min verden så meget lettere. Resten af vores 75 mand store organisation er primært fokuseret mod driften og serviceringen af vores gæster. Jeg har glæder og opture som alle andre, store og små sejre og nogle vidunderlige kollegaer, som i høj grad gør det ekstra sjovt.

 

Mine fremtidsdrømme 

Det vil være forkert at betragte mig som en, der ikke har drømme. Men jeg synes, at jeg på mange måder udlever mine drømme allerede. Alt det basale er dækket ret godt med en smuk og fantastisk kæreste, en stor fed landejendom med havudsigt, to sunde og raske unger, og jeg sidder som direktør i en megaspændende og udfordrende virksomhed i en alder af 33.

Jeg elsker at rejse, har gjort det meget og har heldigvis mulighed for at blive med at gøre det. Så jeg betragter mig selv som ekstremt privilegeret. Noget, jeg dog drømmer om, er at blive i stand til at effektivisere min egen dag ned til, at jeg er på deltid og får bedre tid til at lave ting hjemme, være sammen med børnene, rejse endnu mere, tænke forretningsudvikling, åbne et mikrokafferisteri, køre mountainbike, eller hvad jeg måtte finde på. Det er i alt fald vigtigt, at jeg kan skabe en hverdag og en ramme, der muliggør, at jeg i høj grad selv kan påvirke indholdet i den og dermed også fremtiden.

 

 

Blå bog for Kristian Skjødt

Uddannelse på AAU: Global Forretningsudvikling

Dimissionsår: 2007

Nuværende job: Administrerende direktør på Feriecenter Slettestrand A/S