AAU logo

AAU Alumni

Anders Sønderskov Nielsen – Strategy Manager hos Telenor

Anders Sønderskov Nielsen – Strategy Manager hos Telenor

Anders Sønderskov Nielsen vidste allerede, da han gik i 6. klasse, at han ville være elektronikingeniør, så det gik han målrettet efter. Nu, mange år efter, er han Strategy Manager hos Telenor: Ingeniøropgaverne er afløst af ledelses- og strategiopgaver. Karrieren har ført ham vidt omkring både fagligt og geografisk – han har bl.a. startet et nyt Telenor-kontor op på Filippinerne.

To vidt forskellige studieverdener

Da Anders i sin tid begyndte at læse på AAU (eller AUC som det hed dengang), kom han direkte fra Teknikum i Aarhus og skulle læse sin overbygning i Aalborg. Forskellen på de to uddannelsesinstitutioner var markant – både i studieformen og -kulturen, og Anders måtte kæmpe for sin plads.

Han husker tilbage: ”Det var udfordrende at blive accepteret af de etablerede grupper, men det lykkedes, og det var en kæmpe hjælp at være i gruppen, som vejledte mig igennem mit første semester (7. semester). Den dag i dag er Jes Mosgaard, der hjalp mig ind i gruppen, min bedste ven”.

Anders fandt sin plads, og han blev rigtig glad for tiden på Aalborg Universitet: ”Masterdelen var mere specialiseret og væsentligt mere udfordrende og spændende end Teknikum havde været. Det er fedt at skabe noget sammen, og det gør man på AAU”.
 

Strategi og projektledelse

Efter studietiden fik Anders job inden for telebranchen, og der har han været lige siden, bortset fra en kortere periode hvor han arbejdede med smartgrid og vindenergi. 

De første år beskæftigede Anders sig med ingeniøropgaver, men efterhånden blev disse områder afløst af andre.

Han fortæller om sine opgaver: ”Mine arbejdsdage er meget forskellige, men de indeholder typisk elementer af strategi, herunder Telenors netværksudbygning i Danmark og fremtidige planer for ny teknologi. Jeg driver vores styregruppe til koordinering og netværkssamarbejde med Telia og vores fælles mobil netværks datterselskab TTN. Jeg samarbejder med vores erhvervskundeafdeling om håndtering af storkunders mobil leverancer og udfordringer. Derudover sidder jeg i Telenors project-board og er her med til at styre projekter”.

Selvom Anders ikke direkte bruger sin ingeniøruddannelse længere, synes han, at han i høj grad trækker på sin viden om telekommunikation og anvender den analytiske tilgang, han lærte på AAU, til opgaver – og han understreger, at han aldrig har fortrudt sit valg af uddannelse.
 

Lyttende leder

Anders trives i sit job som leder, for som han siger, så trives han bedst med at lede andre og skabe noget sammen med dem – det være sig udvikling af produkter eller udvikling/optimering af organisation og arbejdsprocesser.

Anders giver et bud på sin succes som leder: ”Jeg er et værdidrevet menneske og tror fuldt og fast på, at man bliver en succesfuld leder ved at lytte til sine medarbejdere og behandle dem ordentligt. Hvis man giver sine medarbejdere ansvar, vil de gøre alt for at opfylde det. Så langt hen ad vejen er min succes baseret på de folk, der har arbejdet for mig. Dette var i øvrigt en anderledes udfordring i Manila, hvor jeg arbejdede i 2 ½ år: Jeg begav mig efter længere tids kulturstudie ud i at lede dem. Det krævede en del tålmodighed at fremelske ansvarlige ingeniører, som kunne håndtere et ansvarsområde fremfor en opgaveseddel. Dem, der knækkede koden, voksede enormt”.
 

Andet land – andre udfordringer

Anders blev udstationeret til Filippinerne, hvor hans opgave var at starte et nyt kontor op helt fra bunden, fordi Telenor stod over for en stor opgave, som de ikke kunne løse med de folk, der var tilgængelige i Danmark.

Anders fortæller om processen: ”Det var meget spændende og udfordrende selv at skulle definere kultur, organisations- og arbejdsregler, goder med videre – kort sagt at skabe en virksomhed i et totalt fremmed land. Helt specielt er det at skulle forholde sig til, hvad man gør under naturkatastrofer: Er alle sikre? Er der strøm, så man evt. kan arbejde hjemme? Skal vi sikre hjemtransport? Skal vi betale for gummistøvler? Plus mange andre spørgsmål”.
 

Filippinerne har en plads i hjertet

Opholdet på Filippinerne har sat spor hos Anders, ikke kun fagligt, men også kulturelt, idet kontrasterne mellem rig og fattig er så store på Filippinerne. Både Anders og hans hustru har nydt opholdet, og filippinerne har efterladt et stort indtryk hos Anders.

”Filippinerne er et helt specielt folkefærd, der langt hen ad vejen vil andre det godt. Jeg oplevede mange kompetente ingeniører, der sagtens kunne matche vores danske kollegaer fagligt. Filippinerne vil altid have en plads i mit hjerte og være mine venner for livet”.

Anders er klar til endnu et eventyr ude i verden – måske for at starte en udviklingsafdeling op, evt. som et dansk datterselskab. ”Det er super fedt, og alle skulle give sig selv en chance for at prøve det.”, afslutter han.

 

Blå bog for Anders Sønderskov Nielsen

Job: Strategy Manager, Telenor

Uddannelse på AAU: Civilingeniør, Telekommunikation

Dimissionsår: 1992

Fødeår: 1966

Fødeby: Herning