AAU logo

AAU Alumni

Besøg på UCN - for Ph.d.er og Postdocs ved AAU

Besøg på UCN - for Ph.d.er og Postdocs ved AAU

For Ph.d.er og Postdocs ved AAU (event in Danish)

Tidspunkt

31.01.2018 kl. 12.30 - 15.30

Beskrivelse

På University College Nordjylland (UCN) forsker vi også – og samtidig laver vi undervisning tæt på praksis. Er det noget for dig?

UCN har siden 2013 fået bevillinger til forskning, der skal understøtte udviklingen af de erhverv og professioner, vi uddanner til. Vi har i øjeblikket ansat ca. 50 med Ph.d.-grad (og flere undervejs) og er ved at udbygge vores forskningsmiljøer samtidig med, vi vil levere undervisning i topklasse. Vi vil gerne tiltrække flere med en Ph.d.-grad for at skabe yderligere kvalitet i både vores undervisning og forskning.

Vores forskningsaktiviteter foregår ikke isoleret, men i et tæt samarbejde med miljøer på universiteter, herunder i særdeleshed AAU, andre professionshøjskoler og andre nationale og internationale samarbejdspartnere.

Deltag i besøget til UCN og hør meget mere om, hvad vi kan tilbyde!

 

Program

Detaljeret program annonceres i begyndelsen af januar 2018.

Besøget vil indeholde:

  • Rundvisning på besøgsadressen på UCN
  • Generel introduktion til UCN og de uddannelser vi har
  • Information om UCN’s forskningsstrategi og konkrete forskningsaktiviteter
  • Information om ansættelsesvilkår
  • En personlig fortælling fra én Ph.d. fra AAU, der har taget skridtet og er blevet ansat på UCN
  • Tid til spørgsmål
  • Lidt at spise og drikke​

 

 

OM University college Nordjylland (UCN)

Professionshøjskolen University College Nordjylland arbejder med uddannelse, forskning, udvikling og innovation inden for fire områder: Business, pædagogik, sundhed og teknologi. For uddybning af vores uddannelser og forskningsaktiviteter mm. – se www.ucn.dk   

 

Spørgsmål

Kontakt:

  • Ulla Egidiussen Egekvist, uege@adm.aau.dk (Science for Society, AAU) 
  • Jens Boelsmand, jeb@ucn.dk / tlf. 72690338 (UCN)

 

 

 

Pris

Gratis

Arrangør

EU Interreg project Science for Society at SEA (Supporting Entrepreneurship at AAU) in collaboration with UCN

Adresse

UCN - detaljer følger i januar 2018.

Tilmelding inden

30.01.2017 kl. 12.00

Gå til arrangementslisten