AAU logo

AAU Alumni

Retsgrundlag, rettigheder og klageadgang

Dine rettigheder til Alumnefesten

Retsgrundlaget

Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger i forbindelse med Alumnefesten er, at registreringen og behandlingen af personoplysningerne er nødvendig af hensyn til gennemførelse af foranstaltninger forud for og til opfyldelse af din deltagelse i Alumnefesten 2019, i overensstemmelse med Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b.

Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, om samtykke anvendes som retsgrundlag for behandlingen af dine personoplysninger ved offentliggørelse af billeder, hvor du optræder på, på AAU Alumnes hjemmeside og Facebook- og Linkedinside, og for offentliggørelse af dine oplysninger om navn, uddannelse og dimissionsår og ansættelsessted på deltagerlisten samt for behandlingen af dine oplysninger om navn, uddannelse, ansættelsessted og e-mailadresse til brug for efterfølgende, løbende henvendelser om tilbud om deltagelse i netværksarrangementer ved Aalborg Universitet.

 

Dine rettigheder

Registret med alumnernes, herunder dine, kontaktoplysninger administreres af AAU Alumne-sekretariatet i overensstemmelse med Aalborg Universitetets retningslinjer for håndtering af personoplysninger. Hvis du ønsker at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, at få personoplysningerne slettet eller berigtiget eller hvis du har generelle spørgsmål til tilmeldingen eller behandlingen af dine personoplysninger, kan Majken Norring Agerskov, AAU Innovation, kontaktes på alumni@aau.dk.

Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger eller gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne, kan dette dog medføre, at Aalborg Universitet ikke kan give dig adgang til at deltage i Alumnefesten 2019. Du vil blive oplyst om dette i de tilfælde, hvor du anmoder om at få slettet eller begrænset behandlingen af dine personoplysninger. Dette kan ikke ske med tilbagevirkende kraft.

Dit samtykke kan du imidlertid altid trække tilbage uden det påvirker din deltagelse i Alumnefesten 2019. Du kan dog ikke trække dit samtykke tilbage med tilbagevirkende kraft.

Ønsker du at ændre eller trække dit samtykke tilbage, kan du kontakte AAU Alumni på alumni@aau.dk.

 

Klageadgang

Aalborg Universitets Databeskyttelsesrådgiver, dpo@aau.dk, kan kontaktes ved eventuelle uoverensstemmelser.

Ønsker du at klage over Aalborg Universitets behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, der er den danske tilsynsmyndighed på det databeskyttelsesretlige område. Vi opfordrer dog til, at du kontakter AAU Alumni eller AAU’s Databeskyttelsesrådgiver inden du klager til Datatilsynet, da sagen eventuelt vil kunne løses eller afklares forinden.