AAU logo

AAU Alumni

AAUs arrangementer

Temadag: Retsplejeloven 100 år. Beskyttelsen af de svageste i retsplejen

Temadag: Retsplejeloven 100 år. Beskyttelsen af de svageste i retsplejen

Temadagen har fokus på beskyttelsen af de svageste i retsplejen. Hvordan beskytter vi ofre for vold, voldtægt, trusler og stalking mv.? Er Ungdomskriminalitetsnævnet en del af strafferetsplejen? I hvilket omfang er der mulighed for godtgørelse og erstatning, når forvaltningen ikke overholder lovgivningen, og har den almindelige borger tilstrækkelig mulighed for at få prøvet forvaltningens afgørelser ved domstolene?

Tidspunkt

08.11.2019 kl. 09.30 - 16.00

Beskrivelse

Program

9:30 – 10:00: Registrering og morgenbrød

10:00 – 10:30: Velkomst. Indledning om retsplejeloven og beskyttelsen af de svageste i retsplejen v/ Christian Lundblad, adjungeret professor, Retspræsident ved Retten på Frederiksberg

10:30 – 11:00: Hvordan beskytter vi ofrene i retsplejen. Særligt ofre for vold, voldtægt, trusler og stalking mv. v/Elsemette Cassøe, ekstern lektor, fhv. politidirektør, Nordjyllands Politi

11:00 – 11:15: Kort pause (kaffe)

11:15 – 11:45: Bistandsadvokatens rolle. Ofre for forbrydelser kan i nogle tilfælde få en bistandsadvokat, der kan hjælpe og varetage offerets interesser under hele straffesagen v/ Hanne Hartoft, lektor, ph.d.

11:45 – 12:15: Ungdomskriminalitetsnævnet – Er strafferetsplejen en del af den sociale indsats? v/ Birgit Feldtmann, professor (mso)

12:15 – 13:00: Frokost

13:00 -13:30: Erstatning og godtgørelse. Mulighederne for erstatning og godtgørelse, når offentlige myndigheder ikke overholder lovgivningen i forhold til de svageste grupper v/ Trine Schultz, professor (mso)

13:30 – 14:00: Prøvelse af forvaltningens afgørelser. I hvilket omfang kan borgen få efterprøvet bl.a. socialretlige sager ved domstolene? v/ John Klausen, professor (mso)

14:00 – 14:15: Kort pause (kaffe)

14:15 – 16:00: Kan vi gøre det bedre – paneldebat: Marie Bjerre, Medlem af Folketinget for Venstre, Birgitte Arent Eiriksson, Vicedirektør, Justitia. John Lundum, landsdommer, formand Erstatningsnævnet samt en bistandsadvokat (navngives senere).

Afslutning og videre perspektiv.

 

Tilmelding

Tilmeld dig senest d. 25. oktober via Aalborg Universitets online betalingssystem.

Juridisk Institut udsteder kursusbeviser til dem der tager det som et led i deres efteruddannelse.

Pris

250 kroner (ekskl. moms)

Arrangør

Juridisk Institut, Aalborg Universitet

Adresse

Fibigerstræde 15, Auditorium C, 9220 Aalborg Ø

AAUs arrangementer

Se listen