Advisory Board

Fra venstre: Kim Nøhr Skibsted, Lars Bonderup Bjørn, Christina Aabo, Inger Askehave, Jacob Møller Knudsen, Ulla Essendrop, Per Michael Johansen, Jes Lunde, Frank Jensen, Kristian Thulesen Dahl, Zita Hvid, Ulrik Andersen og Lars Hvilsted Rasmussen.
Fraværende: Ulla Astman, Jan Gerhardt, Jesper Hosbond og Karsten Ankjær.
Billedet er fra det seneste møde i Advisory Board, april 2016.

 

Prominente alumner som ambassadører for AAU

Sekretariatet for alumnenetværket AAU Alumni er yderst privilegeret, idet det kan trække på markante personers erfaringer, når den står overfor væsentlige forandringer.

Disse personer er samlet i Advisory Board, hvis medlemmer har det til fælles, at de er uddannet fra AAU, har fremtrædende stillinger og har særlig interesse i at udvikle alumnenetværket og fungere som ambassadører for AAU generelt.

Om Advisory Board

Medlemmerne i Advisory Board er tidligere studerende ved Aalborg Universitet eller har særlig interesse i Aalborg Universitets anliggender, og fungerer nu som ambassadører for deres tidligere studiested. Dette gør de blandt andet ved at være med til at sætte fokus på, hvorfor kandidater fra AAU kan noget helt særligt.

Medlemmerne i Advisory Board er enige om, at kandidater fra AAU er klædt særligt godt på til at imødekomme erhvervslivets behov. Årsagen til dette findes primært i AAU’s særlige læringsform, PBL-modellen, hvor de studerende arbejder med problemorienteret projektarbejde i grupper. Det giver dem særlige kompetencer, inden for det at arbejde problemorienteret og i teams, og det gør dem attraktive for arbejdsgiverne.

Medlemmerne i Advisory Board modtager ikke honorar.
 

Medlemmer i Advisory Board udpeges efter denne model

  • Formanden for Aalborg Universitets bestyrelse
  • Rektoratet - rektor og prorektor
  • 1 repræsentant fra hver af Karrierecenterets hovedsamarbejdspartnere
  • Repræsentanter fra erhvervslivet eller andre instanser, som har særlig interesse i Aalborg Universitets anliggender